شرکت رهروان طب بوشهر


مراجعه به گزینش چهارشنبه 2 مهر مراجعه به گزینش شنبه 5 مهر مراجعه به گزینش یکشنبه 6 مهر

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون می رساند در روزهای اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل به گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک مراجعه نمایید .


1- فرم اطلاعات فردی (داوطلبین می بایست فرم اطلاعات فردی را دانلود نموده و تمامی فیلدهای خواسته شده را کامل و دقیق تکمیل نمایند) دانلود فرم اطلاعات فردی
2- کپی از تمام صفحات شناسنامه
3- کپی کارت ملی
4- کپی از آخرین مدرک تحصیل
5- کپی از کارت وضعیت نظام وظیفه
6- کپی مدارک ایثارگری در صورت دارا بودن شرایط
7- سه قطعه عکس ۴*۳ جدید

آدرس پستی : اراک - خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک، کد پستی: 3819693345 صندوق پستی 646